Privacy

vrolijkschilderwerken.nl
Eigenaar: R. Vrolijk, Den Haag

vrolijkschilderwerken.nl is een site waarop eigen werk wordt getoond.

vrolijkschilderwerken.nl verwerkt geen persoonsgegevens, omdat op deze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.
Er is geen contactformulier aanwezig.

Slechts een e-mailadres is beschikbaar, zodat bezoekers van de website, eventueel een vraag kunnen stellen en/of informatie kunnen inwinnen.
Het gebruik van het e-mailadres blijft bestaan totdat het emailcontact met bezoeker stopt.

vrolijkschilderwerken.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

2018